HOMJ/7355/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LASER SERVIS spol. s r.o.
 • IČO: 35755989
 • Adresa:Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
 • Celková suma:408,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7355/2018
 • Predmet: Čierne tonery pre potreby úradu MČ BNM (201806)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie originálnych, alternatívnych alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Dodávateľ dodá originálne alebo repasované tonery do laserových tlačiarní a tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite. Celková suma je vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa uvedeného v objednávke. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenia prázdne tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu a to v cene plnenia. Záručná doba na všetky tonery 12 mesiacov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.06.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.06.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.06.2018 pdf - 89.18 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.06.2018 pdf - 87.29 kB
Tlačiť