HOMJ/7382/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KANAL M.P.S. s. r. o.
 • IČO: 35710357
 • Adresa:Šamorínska 39, 903 01 Senec
 • Celková suma:263,58 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7382/2017
 • Predmet: Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Miesto obhliadky: Vrátnica hlavný vstup do Istrochemu, Bratislava
 • Dátum zverejnenia:16.06.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.06.2017 pdf - 82.62 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29.06.2017 pdf - 86.96 kB
[category]
Rámcová zmluva ÚEZ č. 186/2017 na poskytnu… 11.07.2017 pdf - 64.35 kB
Tlačiť