HOMJ/7401/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: FILM TIME ENTERTAINMENT s.r.o.
 • IČO: 47435771
 • Adresa:Pri Šajbách 32, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:260,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7401/2016
 • Predmet: Organizovanie a technické zabezpečenie Letného kina na Kuchajde 2016
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za jednu projekciu s DPH: 260,00 €
 • Dátum zverejnenia:16.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.06.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.06.2016 pdf - 1.88 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.06.2016 pdf - 61.51 kB
Tlačiť