HOMJ/7474/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SIOX s.r.o.
 • IČO: 47012676
 • Adresa:Štefánikova 26, 917 01 Trnava
 • Celková suma:4 578,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7474/2018
 • Predmet: Software na sledovanie vybraných kapitol obchodného vestníka SR- 1 rok
 • Opis predmetu zákazky:špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:28.06.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.06.2018 pdf - 81.51 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.07.2018 pdf - 85.95 kB
Tlačiť