HOMJ/7524/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JURIGA spol. s r.o.
 • IČO: 31344194
 • Adresa:Gercenová 3, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:834,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7524/2017
 • Predmet: Čierne tonery pre potreby úradu 2017
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie originálnych, alternatívnych alebo repas. tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení.Dodávateľ dodá originálne alebo repasované tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite. Originálne tonery budú zabalené v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúce všetky znaky originálneho balenia daného výrobku. Tonery sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, nepoškodené, neporušené. Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa uvedeného v objednávke. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenia prázdne tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu a to v cene plnenia. Záručná doba na všetky tonery 12 mesiacov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01.08.2017 pdf - 82.78 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.08.2017 pdf - 89.16 kB
Tlačiť