HOMJ/7581/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: OBČIANSKE ZDRUŽENIE TATA
 • IČO: 36075345
 • Adresa:Pavla Horova 11, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
 • Celková suma:3 500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7581/2019
 • Predmet: Letná detská rekreácia pre deti zo sociálne slabších rodín (2019)
 • Opis predmetu zákazky:Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie letnej detskej rekreácie pre cca 15-20 detí zo sociálne slabších rodín.
  V cenovej ponuke musia byť uvedené požadované údaje:
  • Miesto pobytu letnej detskej rekreácie
  • Termín pobytu v mesiacoch júl resp. august
  • Dĺžka pobytu 8 dní
  • Cena za pobyt jedného dieťaťa vrátane dopravy
  • Cena za 1 deň pobytu
  • Veková kategória detí od 6 – 15 rokov
  • Vyčíslenie ďalších nákladov spojených s pobytom napr. vstupné kúpalisko a pod.
  • Zabezpečenie kvalifikovaného dozoru
  • Denný program tábora – návrh denného programu rozpísaný na jednotlivé dni
  Víťazným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku za 8-dňový letný rekreačný pobyt pre 1 osobu (dieťa), v súlade s opisom predmetu zákazky.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.05.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.05.2019 pdf - 76.14 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.05.2019 pdf - 97.06 kB
Tlačiť