HOMJ/7678/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AMS TRADE s.r.o.
 • IČO: 36773671
 • Adresa:Štúrova 1300/16, 060 01 Kežmarok
 • Celková suma:5 352,70 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7678/2017
 • Predmet: Nákup detských postieľok pre DJ Robotnícka ul.č.11, v MČ Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.06.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.06.2017 pdf - 76.44 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.06.2017 pdf - 85.78 kB
Tlačiť