HOMJ/7693/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Vladimír Hanzel
 • IČO: 13964861
 • Adresa:Jégeho 19, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:1 360,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7693/2016
 • Predmet: Statický posudok na 32 garáží v lokalite Zátišie
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie statického posudku na existujúce narušené garáže, ktoré sa nachádzajú v lokalite Zátišie, na pozemkoch parcelné číslo uvedené v prílohe v katastrálnej mape. Pri vypracovávaní cenovej ponuky je potrebné uvažovať aj s celkovým zhodnotením stavu predmetnej lokality. Statické posudky je potrebné vypracovať tiež zo zreteľom na stupeň poškodenia a ohľadom na ohrozovanie bezpečnosti.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.07.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.06.2016 pdf - 70.89 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 08.07.2016 pdf - 57.58 kB
[category]
Objednávka 15.07.2016 pdf - 374.06 kB
[category]
Faktúra 05.09.2016 pdf - 357.42 kB
Tlačiť