HOMJ/7793/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: BE-SOFT a.s.
 • IČO: 36191337
 • Adresa:Štúrova 6, 040 01 Košice
 • Celková suma:5 640,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7793/2016
 • Predmet: Poskytovanie služieb a činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Z. č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v oblasti požiarnej ochrany v zmysle Z. č.314/2001 Z.z.
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.07.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.06.2016 pdf - 5.53 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.07.2016 pdf - 49.73 kB
[category]
Mandátna zmluva č. ÚEZ: 310/2016 (Komplexn… 06.10.2016 pdf - 1.83 MB
Tlačiť