HOMJ/7816/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKO HOLDING Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 47337427
 • Adresa:Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
 • Celková suma:350,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7816/2019
 • Predmet: Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2019/2020
 • Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie ozvučenia kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti
  Bratislava – Nové Mesto v roku 2019 – 2020.
  • Termín kultúrneho/športového podujatia:
  Podľa dohody s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, ( oddelenie komunikácie, kultúry,
  športu, mládeže a voľného času )
  • Miesto kultúrneho/športového podujatia:
  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Bratislava

  Technická špecifikácia - požadované minimálne kritéria:
  Reproduktory PA:
  • 2 x 750 W ( výšky + stredy )
  • 4 x 1000 W ( subbass )
  Monitory:
  • 4 x 350 W
  Mix. Pulty:
  • 16 kanálov + 3 aux ( analog )
  • 16 kanálov + 6 aux ( digital )
  Mikrofóny:
  • sada mikrofónov na bicie ( 6 ks )
  • spevové mikrofóny ( 3 ks )
  • nástrojové mikrofóny ( 6 ks )
  • bezdrôtové mikrofóny ( 2 ks )
  • náhlavové mikrofóny madony ( 2 ks)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.05.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.06.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.05.2019 pdf - 75.63 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.06.2019 pdf - 69.63 kB
Tlačiť