HOMJ/7882/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:5 408,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7882/2017
 • Predmet: Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,38 Eur
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.06.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.06.2017 pdf - 84.33 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.07.2017 pdf - 87.9 kB
Tlačiť