HOMJ/7924/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava
 • Celková suma:15 025,52 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7924/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia hygienických zariadení – administratívna budova Hálkova č. 11, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je investičná akcia - rekonštrukcia hygienických zariadení pre mužov a ženy, vrátane rozvodov, vybudovanie nových 2 ks sprchovacích kútov. Ďalej výmena obkladov a dlažieb, omietok, malieb a osvetlenia priestoru v objekte administratívnej budovy na 3 poschodí, Hálkova č.11, Bratislava – Nové Mesto.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.07.2017 pdf - 91.62 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.07.2017 pdf - 85.8 kB
Tlačiť