HOMJ/7951/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MB Tech s.r.o.
 • IČO: 45425124
 • Adresa:Jégeho 16, 82108 Bratislava
 • Celková suma:44 679,72 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7951/2016
 • Predmet: Projektová dokumentácia s dodávkou a montážou klimatizačného systému do priestoru veľkej sály, v súčinnosti so súčasným stavom, malej sály a zrkadlovej sály Strediska kultúry BANM – Vajnorská 21
 • Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s dodávkou a montážou klimatizačného systému do priestoru veľkej sály, v súčinnosti so súčasným stavom, malej sály a zrkadlovej sály Strediska kultúry BANM – Vajnorská 21, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: 21.07.2016 o 14.00 hod.
  Miesto stretnutia: DK – Vajnorská 21, Bratislava
 • Dátum zverejnenia:19.07.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.07.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 19.07.2016 pdf - 100.2 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29.07.2016 pdf - 59.88 kB
[category]
Zmluva o dielo č. ÚEZ 277/2016 18.08.2016 pdf - 1.47 MB
Tlačiť