HOMJ/7977/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EUROVIA SK a. s.
 • IČO: 31651518
 • Adresa:Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 • Celková suma:13 752,38 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7977/2016
 • Predmet: Oprava a čistenie kanalizačných žľabov na Sliačskej ulici, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Termín obhliadky: 14.07.2016 o 10.00 hod. Miesto stretnutia: Sliačska ulica, odbočka - Lopenická Kontaktná osoba: Ing. Ivan Trnavský / 02/49 253 126 /
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.07.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.07.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.07.2016 pdf - 71.41 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.07.2016 pdf - 56.95 kB
[category]
Objednávka 22.07.2016 pdf - 370.45 kB
[category]
Faktúra 14.10.2016 pdf - 361.92 kB
Tlačiť