HOMJ/8085/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KEMA SK s.r.o.
 • IČO: 46123661
 • Adresa:Turbínová 1, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:46 990,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8085/2017
 • Predmet: Rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská – časť dodávka a montáž gastro strojov a technologických zariadení
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie a montáž gastro strojov a technologických zariadení pre rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská v Bratislave. Kuchyňa ZŠ Riazanská je dlhodobo nevyhovujúca, má zastarané vybavenie za hranicou životnosti. Investor sa rozhodol pre komplexnú rekonštrukciu kuchyne. Požadovaná kapacita kuchyne je 500 obedov, pričom 200 z nich sa vyváža do neďalekých MŠ v termonádobách. Plochu kuchyne nie je možné zväčšiť, aj keď by to bolo vzhľadom na zámer ideálne. Navrhované dispozičné riešenie sa snaží na obmedzenej ploche kuchyne, ktorá je k dizpozícií, vyriešiť všetky potrebné prevádzkové danosti a hygienické podmienky s minimálnymi zmenami v existujúcej prevádzke kuchyne. Projekt ,,Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská,, rieši vo svojej technologickej časti stravovaciu prevádzku daného objektu. Jedná sa o komplexný návrh riešenia zásobovania, skladovania, prípravovní, samotnej tepelnej prípravy jedál, umývania stolového, kuchynského riadu a termoportov, výdaja jedál z priestorov kuchyne do jedálenskej časti a taktiež kompletizáciu jedál pre expedíciu do iných prevádzok. Rozsah dodávky a montáže gastro strojov a tech. zariadení pre rekonštrukciu kuchyne: - Nová technológia a vybavenie školskej kuchyne Výber technologických zariadení zodpovedá požadovanému počtu stravníkov, súčasným nárokom na stravovanie a potrebným hygienickým normám. Projekt rieši nové všetky technologické zariadenia a stroje v zmysle predloženého výkazu strojov a technologických zariadení kuchyne.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.07.2017 pdf - 72.17 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.07.2017 pdf - 87.44 kB
Tlačiť