HOMJ/8129/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: V lehote na predloženie ponuky do 27.08.2018 do 12:00 hod. nebola predložená ponuka.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8129/2018
 • Predmet: Odsávanie a chladenie kuchyne pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Jasle), Robotnícka ul.č.11, MČ Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.08.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.08.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.08.2018 pdf - 77.92 kB
Výkaz výmer 16.08.2018 pdf - 54.84 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.08.2018 pdf - 86.45 kB
Tlačiť