HOMJ/8208/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • IČO: 00692069
 • Adresa:Gavlovičova 9, 040 17 Košice
 • Celková suma:1 842,48 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8208/2018
 • Predmet: Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2018 – do 26.08.2019)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie vernostnej licencie ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Nové Mesto, na obdobie 1 roka (od 26.08.2018 – 26.08.2019). Momentálne máme 170 licencií, čiže sa jedná o navýšenie 10 licencií na 180 zariadení. Náš Public ID: 333 – N4M – ACD.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.07.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predkladanie ponúk 12.07.2018 pdf - 74.42 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.07.2018 pdf - 101.25 kB
Tlačiť