HOMJ/8301/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DIC Bratislava s.r.o.
 • IČO: 31399819
 • Adresa:Koceľova 15, 811 01 Bratislava
 • Celková suma:5 880,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8301/2016
 • Predmet: Strategický dokument rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je strategický dokument rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Nové Mesto kde vymedzenou hranicou riešeného územia je katastrálne územie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Kontaktná osoba : Mgr. Lukáš Bulko / 02/49 253 317 /
 • Dátum zverejnenia:25.07.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.07.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 25.07.2016 pdf - 85.18 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29.07.2016 pdf - 57.02 kB
[category]
Objednávka 31.10.2016 pdf - 391.63 kB
Tlačiť