HOMJ/8332/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LYNX s.r.o. Košice
 • IČO: 00692069
 • Adresa:Gavlovičova 9, 040 17 Košice
 • Celková suma:1 762,56 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8332/2020/IVO
 • Predmet: Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2020 do 26.08.2021)
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.07.2020 pdf - 78.67 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.08.2020 pdf - 108.29 kB
Tlačiť