HOMJ/8488/2020úIVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: COPY PRINT GROUP a.s.
 • IČO: 45310106
 • Adresa:Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:7 982,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8488/2020úIVO
 • Predmet: Multifunkčné zariadenia a tonery
 • Opis predmetu zákazky:špecifikácia predmetu je vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.08.2020 pdf - 102.01 kB
Zmena komponentu vo výzve 10.08.2020 pdf - 252.93 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.08.2020 pdf - 95.49 kB
Tlačiť