HOMJ/8504/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MARO s.r.o.
 • IČO: 36407020
 • Adresa:Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 • Celková suma:155 128,37 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8504/2020/IVO
 • Predmet: Rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je revitalizácia územia ihriska a priľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene a spevnenie svahov. Výmena oplotenia, doplnenie nočného osvetlenia. Nočné osvetlenie je riešené s časovým spínačom, ktorý zaručuje vypnutie osvetlenia po 22.00 hod. z dôvodu nočného kľudu. Osvetlenie je navrhované pripojiť na sieť verejného osvetlenia.
  Projekt predpokladá:
  • Staticky zabezpečiť havarijný stav sadania existujúceho ihriska a betónových stien. (uchytenie svahu v spodnej časti tvárnicami, dobetónovanie vencov a iných beton. častí v zmysle PD statiky )
  • Realizácia osvetlenia a oplotenia
  • Realizácia odvodnenia s drenážami
  • Rekonštrukcia povrchov nášľapných a stien
  ► Obhliadku objektu doporučujeme z dôvodu upresnenia stavebných prác ◄
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.08.2020 pdf - 102.01 kB
Projektová dokumentácia 07.08.2020 zip - 12.97 MB
Výkaz výmer - oporný múr 07.08.2020 xlsx - 45.34 kB
Výkaz výmer - multifunkčné ihrisko 07.08.2020 xlsx - 39.49 kB
Zádanie 07.08.2020 xls - 50.5 kB
Návrh Zmluvy o dielo 07.08.2020 pdf - 154.69 kB
Doplnenie k žiadosti o vysvetlenie SP Reko… 19.08.2020 pdf - 21.42 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.09.2020 pdf - 109.41 kB
Oznámenie o odstúpení od zákazky 08.09.2020 pdf - 397.21 kB
Tlačiť