HOMJ/8521/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MKMs s.r.o.
 • IČO: 46072004
 • Adresa:Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:13 200,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8521/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia účtovníctva v ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vykonanie rekonštrukcie účtovníctva v ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava za obdobie – rok 2014 a rok 2015
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:31.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 31.07.2017 pdf - 69.84 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.08.2017 pdf - 1.24 MB
Tlačiť