HOMJ/8522/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DATACOMP s.r.o.
 • IČO: 36212466
 • Adresa:Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice
 • Celková suma:1 776,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8522/2017
 • Predmet: Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 170 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2017 – 26.08.2018)
 • Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je kúpa vernostnej licencie ESET Endpoint Protection Advanced pre 170 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2017 – do 26.08.2018).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:31.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 31.07.2017 pdf - 69.88 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.08.2017 pdf - 86.96 kB
Tlačiť