HOMJ/8664/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. ALEXANDER TESÁR PhD., DrSc.
 • IČO: 14025213
 • Adresa:Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:15 360,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8664/2019
 • Predmet: Vypracovanie PD pre rozšírenie kapacity tried, ZŠ Odborárska 2, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.07.2019 pdf - 78.88 kB
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inži… 24.07.2019 pdf - 94.03 kB
Úvodná správa 24.07.2019 pdf - 388.1 kB
01 - situácia 24.07.2019 pdf - 97.67 kB
02 - pôdorys 24.07.2019 pdf - 95.58 kB
03 - rezy 24.07.2019 pdf - 58.24 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 08.08.2019 pdf - 104.3 kB
Tlačiť