HOMJ/8708/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: OFFICEPOINT24 s.r.o.
 • IČO: 44109555
 • Adresa:Za koníčkom 15, 902 01 Pezinok
 • Celková suma:8 460,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8708/2018
 • Predmet: Informačná digitálna tabuľa (dodávka a montáž)
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.08.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.08.2018 pdf - 91.01 kB
Situácia 07.08.2018 pdf - 473.13 kB
Zmluva o dielo 07.08.2018 pdf - 84.89 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.08.2018 pdf - 87.14 kB
Tlačiť