HOMJ/8709/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KEMA SK s.r.o.
 • IČO: 46123661
 • Adresa:Turbínova 1, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:9 475,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8709/2018
 • Predmet: ZŠ a MŠ Odborárska, ZŠ a MŠ Česká – vybavenie kuchyne, dodávka a montáž gastro technologických zariadení a likvidácia starých zariadení
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie a montáž vybavenia kuchyne pre ZŠ a MŠ na Odborárskej ul. č. 2 a na Českej ul. č.10 v Bratislave. Súčasťou predmetu zákazky je aj likvidácia starých spotrebičov po ich výmene.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.08.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.08.2018 pdf - 100.51 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.08.2018 pdf - 87.77 kB
Tlačiť