HOMJ/8724/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: TOWDY s.r.o.
 • IČO: 44801777
 • Adresa:Planckova 4, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:688,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8724/2019/IVO
 • Predmet: Čierne tonery pre potreby úradu (201906)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie originálnych, alternatívnych alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Dodávateľ dodá originálne, alternatívne alebo repasované tonery do laserových tlačiarní a tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite. Celková suma je vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa uvedeného v objednávke. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenia prázdne tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu a to v cene plnenia. Záručná doba na všetky tonery 12 mesiacov.
  Špecifikácia požiadavky:
  Tonery
  Tlačiareň Toner Počet Cena bez DPH Cena s DPH
  HP M1536 CE278A 40
  SAMSUNG MLT-D116L 10
  HP M1132, 1217 CE285A 25
  HP 1010,1025,1022,3052 Q2612A 30
  HP P2055 CE505X 10
  CANON MF411dw 719H 10
  HP P2055, 2030 CE505A 5
  Celkom
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.07.2019 pdf - 90.39 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22.07.2019 pdf - 104.03 kB
Tlačiť