HOMJ/9019/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DATACOMP s.r.o.
 • IČO: 36212466
 • Adresa:Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
 • Celková suma:1 757,88 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9019/2019
 • Predmet: Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2019 do 26.08.2020)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie Vernostnej licencie ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2019 – 26.08.2020).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.07.2019 pdf - 74.37 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.08.2019 pdf - 98.22 kB
Tlačiť