HOMJ/9020/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ALTRINIA s.r.o.
 • IČO: 47907266
 • Adresa:Kopčianska 3759/15, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:11 809,56 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9020/2019
 • Predmet: 2 x server Fujitsu RX2520 M4
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.07.2019 pdf - 90.87 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.08.2019 pdf - 95.9 kB
Tlačiť