HOMJ/9123/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SMART COMPUTER spol. s r.o.
 • IČO: 31629881
 • Adresa:J.C. Hronského 11, 960 01 Zvolen
 • Celková suma:1 119,13 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9123/2017
 • Predmet: Zabezpečenie PC komponentov (201708) pre potreby úradu
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.09.2017 pdf - 74.1 kB
Príloha č. 1 špecifikácia predmetu zákazky 07.09.2017 pdf - 289.73 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.09.2017 pdf - 87.17 kB
Tlačiť