HOMJ/9124/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SERVISUJEM s.r.o.
 • IČO: 47412534
 • Adresa:Pluhová 934/5, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:1 764,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9124/2017
 • Predmet: Zabezpečenie pevných diskov HDD 2TB – 14 kusov
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je kúpa pevných diskov Western Digital – HDD 2TB -14 kusov pre potreby pracovníkov Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto.
  Špecifikácia je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.09.2017 pdf - 75.26 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.09.2017 pdf - 87.18 kB
Tlačiť