HOMJ/9156/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KOBATECH s.r.o.
 • IČO: 47129409
 • Adresa:Bellova 35, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:27 096,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9156/2019
 • Predmet: Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Stredisko kultúry Stromová ul. Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je demontáž jednotlivých komponentov a nefunkčných kotlov v objekte Strediska kultúry na Stromovej ulici v Bratislave. Po demontáži sú nutné úpravy na rozvodoch plynu a UK s výmenou zmiešavacích ventilov, popr. servo pohonov a armatúr. Nakoľko budú osadené kondenzačné kotle, je potrebná montáž kondenzačného komína. Osadiť tlakové nádoby a pred samotným spustením kotlov a MaR servisným technikom zabezpečiť tlakovú
  skúšku UK.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:31.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 31.07.2019 pdf - 75.6 kB
Zmluva o dielo 31.07.2019 pdf - 144.1 kB
Výkaz výmer 31.07.2019 pdf - 25.04 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.08.2019 pdf - 69.29 kB
Tlačiť