HOMJ/9163/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: IDM – ba s.r.o.
 • IČO: 47536225
 • Adresa:Šúrska 18, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:8 000,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9163/2019
 • Predmet: Novostavba MŠ Teplická – výkon stavebného dozoru
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Dokumenty na stiahnutie na serveri cloud.banm.sk na odkaze: https://cloud.banm.sk/index.php/s/M5t04XDrIDYfKCX
 • Dátum zverejnenia:08.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 08.08.2019 pdf - 83.58 kB
Zmluva o dielo 08.08.2019 pdf - 77.05 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.08.2019 pdf - 98.45 kB
Tlačiť