HOMJ/9217/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: OFFICEPOINT24 s.r.o.
 • IČO: 44109555
 • Adresa:Za koníčkom 15, 902 01 Pezinok
 • Celková suma:18 540,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9217/2016
 • Predmet: Digitálne úradné tabule – dodanie a montáž
 • Opis predmetu zákazky:Dodanie exteriérových digitálnych tabúľ v počte 2 ks, realizácia ich osadenia na určené miesto, pripojenie k rozvodu elektriny a pripojenie na internet, sprevádzkovanie.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.09.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.09.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.09.2016 pdf - 64.59 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.09.2016 pdf - 62.73 kB
[category]
Zmluva o dielo č. ÚEZ 342/2016 (Digitálne … 02.11.2016 pdf - 97.42 kB
Tlačiť