HOMJ/9274/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Lamitec, spol. s r.o.
 • IČO: 35710691
 • Adresa:Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava
 • Celková suma:15 598,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9274/2018
 • Predmet: Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely Verejného obstarávateľa a prevádzky v MČ Bratislava Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Objednávkový formulár 16.10.2018 pdf - 85.95 kB
Protokol o priebehu zadávania zákazky 16.10.2018 pdf - 44.96 kB
Výsledné poradie dodávateľov 23.10.2018 pdf - 42.61 kB
[category]
Rámcová dohoda č. Z201844352_Z 23.10.2018 pdf - 115.54 kB
Tlačiť