HOMJ/9295/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
 • IČO: 35692715
 • Adresa:Panónska 42, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:2 100,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9295/2017
 • Predmet: Nákup tonerov CANON CRG – 719H, veľkokapacitné, originálne, 20 kusov
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky. bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.09.2017 pdf - 74.94 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.09.2017 pdf - 86.87 kB
Tlačiť