HOMJ/9393/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AP – PROJEKT spol. s r.o.
 • IČO: 44230960
 • Adresa:Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:11 280,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9393/2016
 • Predmet: Projektová dokumentácia – Obnova ZŠ Sibírska, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Výzva na predloženie cenovej ponuky, BOD 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.09.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.09.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.09.2016 pdf - 56.44 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.09.2016 pdf - 63.2 kB
Tlačiť