HOMJ/9394/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LINDSTRÖM s.r.o.
 • IČO: 35742364
 • Adresa:Orešianska 3, 917 00 Trnava
 • Celková suma:1 549,44 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9394/2016
 • Predmet: Prenájom interiérových čistiacich rohoží pre potreby MÚ MČ Bratislava –Nové Mesto a prevádzok MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:Jedná sa o zabezpečenie 4 kusov interiérových nylonových čistiacich rohoží /prenájom, pranie, dovoz a odvoz/ na miesta pred vstupom do vestibulu budovy MÚ MČ BANM a budovy Konskej železnice na Krížnej ul., v Bratislave.
  • Počet - 4 kusy nylonových rohoží
  • Farba - tmavá / sivá, šedá, hnedá /
  • Rozmery – 200 x 115 cm
  • Rozmiestnenie rohoží - 3 kusy vstup do budovy MÚ
  - 1 kus vstup do budovy Konskej železnice
  • Dodanie a následná výmena každých 7 dní v mesiacoch november, december, január, február
  • Dodanie a následná výmena každých 14 dní v mesiacoch marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október
  Dodanie a následná výmena interiérových nylonových čistiacich rohoží sa bude vykonávať na základe Zmluvy o dielo na obdobie 36 mesiacov, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.09.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.09.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.09.2016 pdf - 54.17 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22.09.2016 pdf - 63.63 kB
[category]
Zmluva o nájme, praní, dovoze a odvoze roh… 13.10.2016 pdf - 43.86 kB
Tlačiť