HOMJ/9395/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEXTRADE ŽILINA s.r.o.
 • IČO: 30224802
 • Adresa:Kamenná 9, 010 01 Žilina
 • Celková suma:4 383,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9395/2016
 • Predmet: Nákup a osadenie vonkajších cvičiacich prvkov v MČ BANM
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je nákup a osadenie vonkajších cvičiacich prvkov vo vnútro bloku ulíc Americká - Račianska – Šuňavcova v Bratislave. Celokovové vonkajšie cvičiace prvky musia byť v súlade s platnými bezpečnostnými normami a musia byť certifikované. Súčasne s cenovou ponukou žiadame predložiť overené certifikáty a platnú bezpečnostnú normu. U cvičiacich prvkov sa vyžaduje trvanlivá povrchová úprava /zinok, komaxit a pod./ a jednotná farebnosť pre všetky tri typy cvičiacich prvkov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:28.09.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.09.2016 pdf - 69.19 kB
[category]
Príloha č. 1 28.09.2016 pdf - 6.17 kB
Príloha č. 2 28.09.2016 pdf - 5.05 kB
Príloha č. 3 28.09.2016 pdf - 5.31 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.10.2016 pdf - 63.99 kB
[category]
Objednávka 31.10.2016 pdf - 404.04 kB
Tlačiť