HOMJ/9464/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9464/2019
 • Predmet: Multifunkčné zariadenia - Tlačiarne a tonery
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky zabezpečenie Multifunkčného zariadenia - tlačiarní a tonerov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.
  Špecifikácia je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 15.08.2019 pdf - 92.32 kB
Tlačiť