HOMJ/9489/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: K.T. spol. s r.o. KOMÁRŇANSKÉ TLAČIARNE
 • IČO: 31410651
 • Adresa:Bratislavská cesta 3012, 945 01 Komárno
 • Celková suma:5 238,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9489/2020/IVO
 • Predmet: Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (polygrafické služby)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky sú polygrafické služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka periodika ,,Hlas Nového Mesta,, v predpokladanom mesačnom náklade 24 200 kusov a v predpokladanom požadovanom počte 10 vydaní v období september 2020 až august 2021.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.09.2020 pdf - 94.03 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.09.2020 pdf - 104.62 kB
Tlačiť