HOMJ/9498/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: VIREA s.r.o.
 • IČO: 47797541
 • Adresa:Račianska 66, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:28 049,33 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9498/2019
 • Predmet: Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte MŠ Rešetková ul. č.6, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte MŠ Rešetková 6, Bratislava. Objekt priestorov materskej školy na Rešetkovej ulici č. 6 v Bratislave je zásobovaný teplom z vlastnej plynovej kotolne, v ktorej sú osadené 2 ks plynových kotlov s výkonom 2 x 50 kW, ktoré majú samostatne komínové telesá vo výške cca 7 m. Systém ústredného kúrenia je teplovodný s núteným obehom. Uvedené typy kotlov sú technicky aj morálne zastarané, v nevhodnom stave a z tohto dôvodu dochádza k častým poruchám, ich sústavná oprava je nerentabilná. Pri výmene kotlov sa výkon zdroja a počet kotlov nemení, nahrádzajú sa staré opotrebované kotle novými závesnými kondenzačnými kotlami. Pokiaľ sú v špecifikácií pomenovaní konkrétny výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.08.2019 pdf - 77.84 kB
Zmluva o dielo 16.08.2019 pdf - 144.04 kB
Výkaz a špecifikácia prác 16.08.2019 pdf - 20.42 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.08.2019 pdf - 97.64 kB
Tlačiť