HOMJ/9512/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SD ARCHITECTS s.r.o., Ing. arch. Ľudmila Saudreau
 • IČO: 51074346
 • Adresa:Jedenásta 9, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:17 500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9512/2020/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie PD pre realizáciu stavby – "Rekonštrukcia bytových domov Bojnická ulica"
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.09.2020 pdf - 84.27 kB
Zmluva o dielo 14.09.2020 pdf - 88.46 kB
Odpovede na žiadosť 22.09.2020 pdf - 362.87 kB
Odpovede na žiadosť č. 2 25.09.2020 pdf - 247.52 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.09.2020 pdf - 100.65 kB
Tlačiť