HOMJ/9609/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: PROLIX s.r.o.
 • IČO: 36692930
 • Adresa:Osadná 2, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:5 640,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9609/2017
 • Predmet: Kontrola PD – Novostavba MŠ Teplická a Telocvičňa ZŠ Jeséniova
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.09.2017 pdf - 92.1 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.10.2017 pdf - 86.24 kB
Tlačiť