HOMJ/9645/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Peter Plunár - PPP
 • IČO: 50415352
 • Adresa:Černyševského 26, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:984,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9645/2016
 • Predmet: Vypracovanie PD, zmena organizácie dopravy a drobných stavebných úprav zóny Biely križ
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na preloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Vzhľadom na predmet zákazky odporúčame obhliadku individuálne na mieste opisu, kontakt: Ing. Ivan Trnavský / 02/49 253 126/
 • Dátum zverejnenia:22.09.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.09.2016 pdf - 1.36 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 03.10.2016 pdf - 59.7 kB
[category]
Objednávka 07.11.2016 pdf - 243.52 kB
[category]
Faktúra 10.01.2017 pdf - 675.27 kB
Tlačiť