HOMJ/9676/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9676/2019
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia – Športovisko Pionierska
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:27.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.08.2019 pdf - 79.5 kB
Park Pionierska_elaborát 27.08.2019 pdf - 9.08 MB
Zmluva o dielo 27.08.2019 pdf - 101.33 kB
Fotografia 27.08.2019 pdf - 1.71 MB
Občianske pripomienky 27.08.2019 pdf - 35.04 kB
Parcela 27.08.2019 pdf - 2.46 MB
Tlačiť