HOMJ/9699/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SOFTWAREPRO PS s.r.o.
 • IČO: 51160374
 • Adresa:Jesenského 7713/12, 911 01 Trenčín
 • Celková suma:33 840,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9699/2019
 • Predmet: Zabezpečenie MS Office 2019 Standard – 150 ks pre potreby Miestneho úradu
 • Opis predmetu zákazky:MS Office 2019 Standard, multilicencia ( jedno sériové číslo), SK verzia, možnosť downgrade na verziu 2016 Standard, 32/64bit, jedná sa o licenciu pre Miestny úrad – gov ver.
  • počet – 150 kusov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:27.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.08.2019 pdf - 74.65 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.09.2019 pdf - 104.88 kB
Tlačiť