HOMJ/9803/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GABRIELA STEINHÜBELOVÁ
 • IČO: 43251129
 • Adresa:Námestie Biely Kríž 2, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:360,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9803/2016
 • Predmet: Dezinfekcia a dezinsekcia objektu C, JAMA
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je príprava staveniska – dezinfekcia a dezinsekcia budovy parcel. č. 11280/46 katastrálne územie Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa nachádza na Kalinčiakovej ulici. Objekt je dvojpodlažný, zastavaná plocha objektu je cca. 500m2. Približná podlahová plocha spolu je 900 m2. V objekte je nutné vykonať obhliadku.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.09.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.09.2016 pdf - 67.17 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.10.2016 pdf - 1.27 MB
[category]
Objednávka 07.11.2016 pdf - 391.94 kB
Tlačiť