HOMJ/9811/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dušan Gajdoš - Servis produktov
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:2 748,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9811/2016
 • Predmet: Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncert 2016
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia kultúrneho podujatia Galakoncert, dňa 13.10.2016 v kultúrnom dome Istropolis v Bratislave.
  Termín kultúrneho podujatia: 13.10.2016 /štvrtok/ od 14.00 hod - 19.30 hod Miesto kultúrneho podujatia: Kultúrny dom Istropolis, Bratislava,
  Požadovaná technika: Podrobná technická špecifikácia na svetlo a zvuk sa nachádza v priloženej prílohe
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: po dohode s kontaktnou osobou Miesto obhliadky: Kultúrny dom Istropolis, Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Hanulík / 02/49 253 424 /
 • Dátum zverejnenia:30.09.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.09.2016 pdf - 1.77 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.10.2016 pdf - 61.47 kB
[category]
Objednávka 13.10.2016 pdf - 432.56 kB
[category]
Faktúra 09.11.2016 pdf - 381.67 kB
Tlačiť