HOMJ/9891/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: BECO spol. s r.o.
 • IČO: 44629281
 • Adresa:Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
 • Celková suma:176 708,93 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9891/2020/IVO
 • Predmet: Rekonštrukcia vykurovania na ZŠ Kalinčiakova
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.11.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.10.2020 pdf - 671.92 kB
Zadanie 26.10.2020 xls - 95 kB
Projektová dokumentácia 26.10.2020 zip - 3.6 MB
Zmluva o dielo 26.10.2020 pdf - 606.05 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.11.2020 pdf - 447.38 kB
Tlačiť